Nguyễn Đình Kiên – Người truyền lửa,nhà huấn luyện kinh doanh.

Nguyễn Đình Kiên sinh ngày 25/01/1989 được biết đến là một doanh nhân, nhà đào tạo bán hàng và cũng là một người huấn luyện phát triển cá nhân, truyền lửa cho một bộ phận phụ nữ yêu thích kinh doanh.
Ông là người đồng sáng lập của công ty đầu tư và phát triển Sam Realty hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản nghỉ dưỡng.Ông là

Liên hệ với Nguyễn Đình Kiên

Facebook: https://www.facebook.com/Kien-Brian-Nguyen-322710128431870/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbZi3kuTVVwGTCLvxIBWeqw
Tweeter:
Linkedin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *